נייר אריזה

אנו בסיטיבג יודעים כמה השקעתם במתנה עצמה, הגיע הזמן לאריזה מתאימה. גלילי נייר במבחר מהודר יש את הפשוט, את ההלוגרפי והיקר. ניירות משי אותנו תמיד משמשים, לכן הם כאן, באתר, מופיעים.